Om man får crohns sjukdom som barn är det viktigt att det inte påverkar utvecklingen. Dessutom kan en som får crohns sjukdom tidigt lätt få sociala problem och känna sig utanför.

Crohns sjukdom hos barn

Crohns sjukdom hos barn ökar hela tiden i Sverige. Risken för att insjukna av tarmsjukdomen är relativt liten, även om man har crohns sjukdom i släkten. Ändå fortsätter crohns sjukdom hos barn att öka. Man vet fortfarande inte vad detta beror på, men är överens om att det har med något i vårt samhälle att göra. Möjligtvis en livsstil med mer stress och stillasittande, eller yttre faktorer som kosten, miljögifter eller kemikalier.

När ett barn har crohns sjukdom fungerar inflammationen precis som hos en vuxen. Däremot gäller det att se till att barnet får i sig all näring hon eller han behöver för att kunna utvecklas normalt. Detta får man i regel hjälp med av en läkare som är specieliserad på crohns sjukdom hos barn.


crohns sjukdom barn

Leva med crohns sjukdom hos barn

Även då problemen blir större när man får diagnosen crohns sjukdom som barn går sjukdomen absolut att leva med. Den jobbigaste perioden är ofta tiden innan barnet fått diagnosen. Tiden präglas då av oro och ovisshet, och det kan både vara en chock och en lättnad för föräldrarna att till slut få veta vad sitt barn lider av. Så fort en behandling sätts in brukar symtomen bli betydligt bättre och mycket stress brukar släppa från både barnet med crohns sjukdom som de i barnets närhet.

Hur inflammationen vid crohns sjukdom ser ut i resten av livet beror mycket på hur man tar hand om den, men också ren tur. Vissa barn och vuxna får svåra skov och måste läggas in på sjukhus då och då, även vid en korrekt behandling, medan andra slipper svåra inflammationer helt, utan endast känner av ytterst lite symtom vid enstaka tillfällen. Med dagens behandling av crohns sjukdom för barn kan en stor majoritet av alla unga med sjukdomen leva ett nromalt liv med både fritidsaktiviteter och skola. Läs mer om behandling i avsnittet "crohns sjukdom - behandling".


Att tänka på vid crohns sjukdom hos barn

När man som ung får diagnosen crohns sjukdom kan det innebära svårigheter att hitta sin identitet, känna samhörighet och acceptans eller känna sig lugn och självsäker. Därför behöver oftast unga och barn med crohns sjukdom också annan hjälp än med symtomen som tarmsjukdomen ger. Det kan vara att prata med andra som är i samma situation, eller ha en bra kontakt med en förälder som man kan prata om allt om, eller ha någon utomstående som ställer upp och lyssnar. Vid crohns sjukdom hos barn bör du som förälder prata med ditt barns läkare om detta för att få ytterligare information.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.