En behandling vid crohns sjukdom betyder framförallt allt att förebygga genom att leva rätt och behandla de symtom som uppstår. Ibland kan dock en operation behövas.

Crohns sjukdom - behandling

Innan en behandling för crohns sjukdom kan sättas igång början läkaren med en noggrann undersökning. Denna genomförs så rätt behandling kan påbörjas och att andra tarmsjukdomar kan uteslutas. För att diagnosen crohns sjukdom ska kunna fastställas behöver patienten ha haft diarré och magsmärtor som pågått i 3-4 veckor. Efter det tas blodprov, endoskopi av tjocktarmen och tunntarmen, avföringsprov och röntgen. Man tar också ett vävnadsprov från tarmen för att exakt bestämma orsak till besvären för att säkerhetsställa att rätt behandling kan påbörjas. Mer om symtomen i avsnittet "crohns sjukdom - symtom".


crohns sjukdom behandling

Behandling vid crohns sjukdom

I princip alla med crohns sjukdom behöver någon form av behandling för att minska inflammation i tarmen. Detta göra man främst för att slemhinnan ska få tid att läka men också för att se till att slippa återfall. Eftersom crohns sjukdom är en kronisk inflammation i tarmen försöker man inte bota sjukdomen utan endast se till att den behandling man får håller borta symtomen så länge som möjligt. Tillsammans med sin läkare bestämmer man vilken typ av behandling man ska använda sig av.

Den vanligaste sortens behandling vid crohns sjukdom är att medicinera, och ibland behövs kombinationer av mediciner för att optimera behandlingen. Vilken sorts behandling man använder sig av beror på var på tarmen inflammationen sitter och hur allvarlig tarmsjukdomen är.

  Crohns sjukdom - Behandling
* Sluta röka (om du är en rökare)
* Kontakta mag och tarm specialist
* Inflammationshämmande läkemedel
* Antibiotika
* Andra mediciner som din läkare rekommenderar
* Sjukhusvistelse vid svåra skov
* Ibland kan man behöva tillskott och/eller vätskersättning


Crohns sjukdom - behandling efter en tids sjukdom

Om man vid crohns sjukdom fortsätter att ha kraftiga symtom trots rätt behandling kan man behöva opereras. Vid en operation tas den inflammerade delen av tarmen bort och man kan ibland behöva en stomioperation där man opereras så att man får en "påse på magen" där avföringen tas ut direkt genom ett hål på magen. Denna behandling är relatiivt sällsynt och i de flesta fall är endast stomin en permanent lösning på crohns sjukdom. Man har den i ungefär ett år tills inflammationen har läkt och tarmarna kan användas som vanligt igen.

Vid behandling med medicin används oftast kortison vid crohns sjukdom och/eller antibiotika. Har man en mer allvarlig inflammation i tarmen kan immunförsvarshämmande mediciner användas. De fungerar på ett sånt sätt att de bromsar upp immunförsvaret och därför minskar såren i slemhinnorna inuti tarmarna. Är man en rökare är det viktigt att sluta röka då man har fått crohns sjukdom då det förvärrar problemet och eventuell behandling.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.