Det är viktigt att vara uppmärksam mot de symtom som uppkommer vid crohns sjukdom så en behandling kan sättas in så snabbt som möjligt. Här får du veta mer!

Crohns sjukdom - symtom

Vid crohns sjukdom kan symtomen variera mycket beroende på hur stor del av tarmen som är inflammerad, samt hur aggressiv den är. Dessutom brukar personer med crohns sjukdom känna väldigt vaga symtom så som lös avföring och magont de första åren så en eventuell diagnos ställs oftast långt senare efter tarmsjukdomen har uppstått. Därför är det viktigt att kontakta läkare så fort man känner av någon symtom. Detta för att rätt diagnos och behandling ska kunna sättas igång.

De tidiga symtom man känner av är ofta att avföringen är mer lös än den brukar och ett bukobehad. Dessa symtom förvärras med tiden och blir till kraftiga diarréer, feber och magsmärtor nederst på högra sidan av magen.


crohns sjukdom symtom

Crohns sjukdom - symtom

Vid crohns sjukdom kan också ett symtom vara att man får sämre matlust och viktminsking. Viktminskningen beror inte på att man oftast äter mindre utan på att tarmarna inte tar upp all den näring man behöver. Fistlar och bölder som ofta befinner sig kring ändtarmen är också en del av de symtom man har vid crohns sjukdom, samt allmänt illamående. Symtom av crohns sjukdom visar sig oftast mellan 20 - 30 årsåldern men man ser en ökning på insjuknande barn. Varför vet man inte säkert, men man tror att det beror på något i vårt samhälle och livsstil.


Om symtom som blödning och järnbrist, smärta i leder, lever och ögoninflammation eller tarmvred märks är det ett tecken på att crohns sjukdom har förvärrats. Olyckligtvis är det också när symtomen blir mer agressiva som man först misstänker crohns sjukdom. Det har då oftast gått flera åt innan man kopplar ihop symtomen med crohns sjukdom. Hur man behandlar crohns sjukdom kan du läsa om på avsnittet "crohns sjukdom - behandling".


De valigaste symtomen vid crohns sjukdom

* Lös avföring, diarré och bukobehag
* Magsmärtor på högra och nedre sidan av magen
* Ingen matlust
* Viktminskning (som inte kan förklaras)
* Fistlar och bölder (ofta kring ändtarmen)
* Illamående


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.